The happiness resort

สนใจจองห้องพัก ::

Tel. :: 081-995-2664 , 092-8255464
Facebook :: http://www.facebook.com/TheHappinessResort2011
E-mail :: sp_happiness@hotmail.com

การชำระเงิ
หลังจากการจอง กรุณาชำระเงิน 50% ของราคาห้องภายใน 3 วัน
หลังจากชำระเงินแล้วให้โทรแจ้งการชำระเงิน
หรืออีเมล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ sp_happiness@hotmail.com
พร้อมทั้งระบุชื่อผู้จองและเบอร์ติดต่อกลับ หากท่านไม่สามารถชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
ลูกค้าจะต้องติดต่อทางรีสอร์ทเพื่อแจ้งปัญหาและเปลี่ยนแปลงวันชำระ
หากไม่มีการติดต่อทางรีสอร์ทจะขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกจองทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ชำระเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนผึ้ง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 729 013 2203
ชื่อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ เปล่งวิทยา


ธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมบึง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 005 3 18203 8
ชื่อบัญชี นางสาวณัฐวรรณ เปล่งวิทยา

The happiness resort
Address :
  263 หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ :
  081-9952664
  092-8255464